คัดลอก URL แล้ว

วสุพล เกรียงประภากิจ

วสุพล เกรียงประภากิจ
ชื่อเล่น : มอร์