คัดลอก URL แล้ว

สุภทัต โอภาส

สุภทัต โอภาส
ชื่อเล่น : อาไท