คัดลอก URL แล้ว

Movie-Series Talk

พบกับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธจาก Robert De Niro ใน The Godfather

พบกับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธจาก Robert De Niro ใน The Godfather

หนึ่งในภารกิจท้ายๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคือการมอบ เหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดี (Presidential Medal of Freedom) โดยครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลนี้เกิดขึ้นในสมัยของ จอห์น เอฟ เคนเนดี (1963) ซึ่งจะมอบให้แก่บุคคลที่ทำผลงานดีเด่นแก่ประเทศ ส่งเสริมสันติภาพแก่โลก รวมทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทำผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นอิสริยาภรณ์สูงสุดฝ่ายพลเรือนของสหรัฐ ในปีนี้ บารัก โอบามา ประธานาธิบดีที่กำลังจะลงจากตำแหน่ง ได้มอบเหรียญแห่งอิ...