Replicant โคลนนิ่งสู้ คู่มหาประลัย

Replicant โคลนนิ่งสู้ คู่มหาประลัย

Replicant โคลนนิ่งสู้ คู่มหาประลัย

เจค ไรลีย์ ทำคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อคดี “คบไฟ” เมื่อฆาตกรต่อเนื่องรายนี้นิยมฆ่าแล้วเผาเหยื่อเฉพาะผู้หญิงและ.เด็ก หลังจากเล่นเกมแมวจับหนูอยู่นาน ฆาตกรก็เริ่มรู้สึกสนุกกับเจคจนต้องโทรทิ้งร่องรอยให้เขาในบางครั้ง จนเมื่อเจค ลาออกจากราชการ ฆาตกรรมคดี ” คบไฟ” ก็เงียบหายไป แต่แล้วก็เกิดคดีในรูปแบบเดียวกันขึ้นมาใหม่ เอฟบีไอ จึงต้องเรียกเจค กลับมาทำคดีใหม่โดยเชื่อว่าที่คือเคดีลอกเลียนแบบ เจครับข้อเสนอและ.เริ่มสืบหาตัวฆาตกร ก่อนที่จะพบว่าไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่าโดยกำเนิด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Replicant movie

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>