Rectangle17I961

S.W.A.T. ส.ว.า.ท. หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด ปี 4

S.W.A.T. คือคําเฉพาะที่ย่อมาจาก Special Weapon and Tactics หรือหมายถึง หน่วยอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ คือหน่วยพิเศษของกรมตํารวจ ที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 ในเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบโต้เหตุปล้นธนาคารที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจในยุคนั้น หลังจากนั้น คําว่า S.W.A.T. ก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในฐานะหน่วยพิเศษของตํารวจ ที่พร้อมลุยทุกภารกิจที่ไม่ธรรมดา

ติดตามชมซีรีส์ “S.W.A.T. ส.ว.า.ท. หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด ปี 4”

ได้ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.30 น.

เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ทางช่อง MONO29