Rectangle17I961

The Eagle Shooting Heroes มังกรหยก หยกก๊าหว่า

เรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุร้ายในราชสำนักกิม เมื่อพระมเหสีแห่งเมืองเปอร์เซียได้ร่วมมือกับ “อาวเอี้ยงฮง” ญาติสนิทของตัวเอง วางแผนในการโค่นล้มราชบังลังฮ่องเต้ แต่เป้าหมายที่สำคัญของทั้งสอง กลับหาใช่ตำแหน่งฮ่องเต้เมืองกิมไม่ แต่เป็นความลับของคัมภีร์นพเก้า

จากเหตุร้ายดังกล่าว จึงทำให้ “องค์หญิงสาม” ต้องจับมือกับยอดฝีมือจากตงหงวน ทั้งจอมยุทธ์หนุ่ม “อึ้งเอี๊ยะซือ”, “เสี่ยวซือเหมย” ศิษย์น้องของอึ้งเอี๊ยะซือ, เจ้าสำนักพรรคกระยาจกคนใหม่ อั้งฉิกกง รวมถึงราชนิกูลหนุ่มแห่งเมืองต้าลี่ “ต้วนจือเฮง” ในการตามหาคัมภีร์สุดยอดวิทยายุทธ์ที่ถูกซ้อนเอาไว้ และยับยั้งแผนการร้ายของอาวเอี้ยงฮงให้ได้