Rectangle17I961

The Bride with White Hair II นางพญาผมขาว 2

ก่อนจะถึงวันเข้าพิธีวิวาห์ของ คิท และ เหลียน นิชาง นางพญาผมขาวได้จับตัวของเหลียน นิชางไป ซึ่งนางพญาผมขาวได้นำตัวของเหลียน นิชางไปยังฮาเร็มแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะสั่งสอนให้เหลียน นิชางต่อต้านคิท และคิทต้องการที่จะไปช่วยเหลียน นิชางออกมาจากฮาเร็มแห่งนั้น