Rectangle17I961

Old โอลด์

ครอบครัวที่ไปเดินทางช่วงวันหยุด และพบว่าชายหาดอันเงียบสงบที่พวกเขาพักผ่อนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงทำให้พวกเขาแก่ลงอย่างรวดเร็ว ลดเวลาทั้งชีวิตเหลือเพียงในวันเดียว