Rectangle17I961

Real Playing Game เกมเล่นตาย

ภาพยนตร์แนวไซไฟเล่าถึงช่วงเวลาในอนาคตอันใกล้ เศรษฐีผู้ร่ำรวยทั้ง 10 คน ที่อยู่ในช่วงวัยชรา บางคนก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน พวกเขาต้องการประสบการณ์ในการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง จึงมาใช้บริการเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเซลล์ประสาท โดยมี มิสเตอร์เฉิน เป็นผู้ให้บริการ โดยมิสเตอร์เฉินเสนอประสบการณ์อันสุดขีดให้ลูกค้าในการเล่มเกมสมจริง โดยที่ผู้เล่นทั้ง 10 จะได้รับการถ่ายโอนสมองไปยังร่างของหนุ่มสาวที่ตัวเองต้องการ ทุกคนจะถูกส่งไปยังสถานที่เล่นเกม โดยมีกติกาว่าจะต้องการฆ่ากันเอง และจะต้องมีคนตายทุกๆชั่วโมง ไม่เช่นนั้นเกมจะสุ่มฆ่าคนอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผู้อยู่รอดเพียงคนเดียวเท่านั้นในตอนจบของเกม!