Rectangle17I961

Cash Truck ขบวนปล้นสะท้านเมือง

อเล็กซานเดร เดอมาร์

อเล็กซานเดร เดอมาร์ เป็นพนักงานใหม่ของ Vigilante บริษัทรับจ้างขนเงินในฝรั่งเศสที่กำลังตกอยู่ในสภาวะลำบาก หลังจากที่รถขนเงินของบริษัทถูกปล้นถึง 3 ครั้งในระยะเวลาเพียง 1 ปี นอกจากนี้บริษัทจากอเมริกากำลังเข้าซื้อกิจการของ Vigilante ทำให้พนักงานส่วนหนึ่งไม่พอใจเพราะอาจจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้