Rectangle17I961

The Last of the Mohicans โมฮีกัน จอมอหังการ

เรื่องราวของ “นาเทธาเนียล” พร้อมครอบครัวเผ่าโมฮีกันกลุ่มสุดท้ายที่ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือ “คาร่า” หญิงสาวผู้เป็นที่รักและครอบครัวของเธอจากการถูกกองทัพฝรั่งเศสสังหาร พวกเขาจะสามารถช่วงเหลือได้สำเร็จหรือไม่?!