Rectangle17I961

Attack the Block ขบวนการจิ๊กโก๋โต้เอเลี่ยน

เรื่องราวของแก๊งวัยรุ่น ย่านลอนดอนใต้ ที่เป็นเหมือนแก๊งขาโจ๋ทั่วๆ ไป แต่พวกเขากลับต้องมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกบุกเข้ามาจู่โจมบริเวณย่านที่พักอาศัยของพวกเขา ทำให้วัยรุ่นทั้ง 7-8 คน ต้องร่วมมือกันปกป้องพิทักษ์แฟลตของตัวเองให้รอดปลอดภัยจากเอเลี่ยนตัวร้าย