Rectangle17I961

Iron Kung Fu Fist ท้าชนกังฟูหมัดเหล็ก

เหลียงคุน ฝึกกังฟูเส้าหลินมาหลายปีแล้ว เพื่อปกป้องคนรักของเขา เขาสาบานว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกแห่งศิลปะการต่อสู้ แต่แล้วคนที่เขารักที่สุดก็เสียชีวิตลงอย่างน่าอนาถ ในที่สุดก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของโลกแห่งศิลปะการต่อสู้ เหลียงคุน ตัดสินใจต่อสู้กับโจรกลุ่มต่างๆ เพื่อล้างแค้นให้กับคนรักของเขา