Rectangle17I961

The Big Bee ยุทธการหยุดแผนถล่มนิวเคลียร์

‘บิ๊กบี’ เฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นถูกผู้ไม่หวังดีขโมยไป โดยขู่ว่าจะทิ้งเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ลงในศูนย์นิวเคลียร์ ถ้าหากทางการญี่ปุ่นไม่ยอมสั่งปิดศูนย์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมด ภายในเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากนี้ในเฮลิคอปเตอร์ยังมีลูกชายของ ยูฮาระ วิศวกรที่สร้างบิ๊กบีติดอยู่ในนั้น ทำให้ยูฮาระ และหน่วยงานความมั่นคงต้องหยุดยั้งแผนร้ายครั้งนี้ให้จงได้ เพื่อรักษาประเทศ และลูกชายให้ปลอดภัย