คัดลอก URL แล้ว
Judge Archer ตุลาการเกาทัณฑ์ 
Judge Archer ตุลาการเกาทัณฑ์ 

Judge Archer ตุลาการเกาทัณฑ์ 

Judge Archer ตุลาการเกาทัณฑ์ 

เหล่าผู้ฝึกยุทธ์มีเป้าหมายคล้ายคลึงกันคือเข้าร่วมกองทัพ กับเปิดสำนักยุทธ์ ปี 1917 เหล่าขุนศึกแย่งอำนาจกัน สำนักยุทธ์มีดาษดื่น บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย ความขัดแย้งทั้งหมดจึงถูกตัดสินโดยผู้มีฉายาว่า “ตุลาการเกาทัณฑ์”

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>