Rectangle17I961

Minority Report หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต

เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะหยุดการฆาตกรรม ..ก่อนที่มันจะเกิด ? วอชิงตัน ดีซี ปี 2054 : คดีฆาตกรรมถูกกำจัดไปจนหมดสิ้น อนาคตเป็นสิ่งมองเห็นได้ และผู้ต้องสงสัยถูกลงโทษก่อนการก่ออาชญากรรม ด้วยวิธีการเชื่อมต่ออย่างลึกล้ำ ของหน่วยงานป้องกันก่อนอาชญากรรมชั้นหัวกะทิ (Pre-Crime) แห่งกระทรวงยุติธรรม หลักฐานในอันที่จะกระทำ – ด้วยมโนภาพที่พาดพิงถึงเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ – จากการจับตาของระบบ “พรี-ค็อกส์” สามสิ่งมีชีวิต ผู้หยั่งรู้การกระทำความผิดทั้งปวง โดยไม่เคยผิดพลาด

A9382799-vote1

Watch Video