Rectangle17I961

Killer Li Mo บัญชีแค้นสวยสังหาร

เมื่อขบวนการค้ายาต้องฆ่ากันเองเพราะเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่สามารถตัดสินให้ลงลอยกันได้ และพ่อของ หลีโม่ เขาได้ถูกฆ่าตายจากเหตุการณ์นี้เช่นกัน เธอจึงพยายามที่จะฝึกฝีมือของตัวเองเพื่อกลับมาล้างแค้เหล่าผู้ที่ล้ายครอบครัวของเธอ