Rectangle17I961

Resident Evil : Damnation ผีชีวะ สงครามดับพันธุ์ไวรัส

Resident Evil Damnation ผีชีวะ สงครามดับพันธุ์ไวรัส เจ้าหน้าที่สายลับพิเศษของสหรัฐฯ Leon S. Kennedy แทรกซึมไปปฏิบัติการยังประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งแถบยุโรปตะวันออกเพื่อตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับข่าวลืออาวุธชีวภาพ B.O.W.s ที่ถูกผลิตและจะถูกนำมาใช้ในการทำสงคราม

kmpdvd001821140625

แต่หลังจากเขาได้เข้าไปสืบสวนได้ไม่นานักทางรัฐบาลสหรัฐสั่งได้มีคำสั่งให้เขาถอนตัวออกจากพื้นที่มาในทันที! แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริง ลีออนจึงฝ่าฝืนคำสั่งและเดินหน้าเข้าสู่สนามรบเพื่อยุติห่วงโซ่ของโศกนาฎกรรมมากมายที่ได้เกิดขึ้นจากอาวุธเชื้อโรค B.O.W.s นี้ พลาดไม่ได้กับการดูหนัง เรซิเดนต์อีวิล Damnation HD

kmpdvd001022140530