Rectangle17I961

Coach Carter ทุ่มแรงใจจุดไฟฝัน

เรื่องจริงสุดบันดาลใจของ “เคน คาร์เตอร์” โค้ชบาสเกตบอลในโรงเรียนไฮสคูลที่มีความขัดแย้ง ผู้ไม่ให้นักกีฬาของตัวเองทั้งทีมลงสนามเพราะผลการเรียนแย่ เพื่อจะสอนความสำคัญของการศึกษาให้พวกเขา