The Intruder จิตหลอนระห่ำบ้าน
The Intruder จิตหลอนระห่ำบ้าน

The Intruder จิตหลอนระห่ำบ้าน

The Intruder จิตหลอนระห่ำบ้าน

เมื่อสองสามีภรรยา (ไมเคิล อีลี และมีแกน กู้ด) ซื้อบ้านในฝันที่นาปาวัลเลย์ พวกเขาคิดว่าได้พบกับบ้านที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อเริ่มก้าวต่อไปของชีวิตครอบครัว แต่เมื่อเจ้าของเดิมที่ยังอาลัยอาวรณ์อย่างประหลาดยังคงวุ่นวายกับชีวิตของพวกเขา ทั้งสองจึงเริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะซ่อนบางอย่างไว้เบื้องหลังการรีบขายบ้านหลังนี้

 

 

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>