The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก

The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก

The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก

จัดทำจากคำอธิบายสุทธิของ แคธี่ (ราเชล ไวซ์) ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สาวชาวอเมริกันที่อาสาทำงานเป็นเจ้าพนักงานศานติหลัง การสู้รบในบอสเนีย ความนึกหวัง ของหล่อนคือช่วยเหลือซ่อมแซมเมืองที่ฉิบหายขึ้นมาสดแต่กลับได้พบเห็นและการ ทุจริต โครงการออกอุบาย กับความโสมสถานะโลก The Whistleblower ล้วงปมแผนลับเขย่าโลก หนัง Drama

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>