Rectangle17I961

Masked Rider Den-O Trilogy The Movie Episode Red มาสค์ไรเดอร์ เดนโอ ประกายแสงของซีโรนอส

ประกายแสงของซีโร่นอส จะเล่าถึง Den Liner ที่สูญเสียการควบคุม โมโม และเรียวทาโร่ ก็ไปตรวจหาสาเหตุนั้น ในขณะเดียวกันก็เกิดเรื่องกับ โนกามิ ไอริ ยูโตะจึงต้องออกไปช่วยเหลือ

maxresdefaultติดตามชมได้ทางช่อง Mono29

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลาร 16.10 น. เป็นต้นไป