Rectangle17I961

The Fatal Encounter แผนโค่นจอมกษัตริย์

The Fatal Encounterเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลา24ชั่วโมง ของการพยายามรอบปลงพระชนม์พระราชาที่ขึ้นครองราชย์ที่พยายามจะรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้  นำแสดงโดยฮยอนบิน จองแจยอง โจจองซอก โจแจฮยอน ฮันจีมิน 1420121961-maxresdefa-o