Sands of Oblivion ผ่าปริศนาอาณาจักรอียิปต์
Sands of Oblivion ผ่าปริศนาอาณาจักรอียิปต์

Sands of Oblivion ผ่าปริศนาอาณาจักรอียิปต์

Sands of Oblivion ผ่าปริศนาอาณาจักรอียิปต์

หลังจากความเสร็จสมบูรณ์ของภาพยนตร์มหากาพย์ เรื่อง เดอะ เท็น คอมมานด์เมนท์ ในปี 1923 ผู้อำนวยการสร้าง เซซิล บี เดอมิลล์ ได้ฝังกลบทุกอย่างภายใต้ทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียกลาง ไม่มีใครรู้ว่าทำไม จนกระทั่งตอนนี้ เจ้าหน้าที่ขุดค้นได้พบว่ามีวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกขังตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ ที่ติดอยู่ในซากวัตถุโบราณที่ลอบนำเข้ามาท่ามกลางของประกอบฉากภาพยนตร์ ตอนนี้ทีมงานตั้งใจที่จะเก็บรักษาวัตถุนี้ โดยไม่รู้ว่าได้ปลดปล่อยความน่าสะพรึงกลัวออกมาอีกครั้ง

 

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>