Free State of Jones จอมคนล้างแผ่นดิน
Free State of Jones จอมคนล้างแผ่นดิน

Free State of Jones จอมคนล้างแผ่นดิน

จากเค้าโครงเรื่องจริงของ นิวตัน ไนท์ (Newton Knight) บุรุษผู้รอดชีวิตจากสมรภูมิโครินธ์ ช่วงสงครามกลางเมือง ปี ค.ศ.1862 สู่การใช้ชีวิตตามแบบฉบับชาวนาผู้ยากไร้ในมิสซิสซิปปี แต่แล้วเมื่อการกดขี่จากผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์มาถึง เขาและชาวบ้านซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นเชื้อชาติ หรือผิวสีใดต่างรวมใจกันต่อสู้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งถิ่นทำกินที่เรียกว่าโจนส์ เคาน์ตี้ (Jones County) แมธธิว แม็คคอนนาเฮย์ รับบท ไนท์ ผู้นำชาวบ้านต่อกรกับเหล่าทรราช

 

 

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>