Rectangle17I961

Stratton หน่วยจารชนท้าชนทมิฬ

การตามล่าเหล่าผู้ก่อการร้ายของหน่วย SBS หรือ กองกำลังพิเศษทางเรือ (Special Boat Service : SBS) ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ “Straton” (แสดงโดย โดมินิค คูเปอร์) ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กรุงลอนดอนจะถูกเผาจนวอด