Rectangle17I961

Super Fish สารคดี วิถีชีวิตปลาและมนุษย์

เรื่องราวแปลกใหม่กับการถ่ายทำระดับโลกสารคดีที่เล่าเรื่องราวในรูปแบบภาพยนตร์ เรื่องราวที่มีเงื่อนงำระหว่างมนุษย์และปลา โครงการสารคดีระดับโลกที่เหนือจินตนาการ สะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ซ่อนสัญชาตญาณนักล่า การต่อสู้ของมนุษย์และปลาที่ผ่านมากว่า 100,000 ปี