We Are Many สารคดี รวมพลคนเปลี่ยนโลก
We Are Many สารคดี รวมพลคนเปลี่ยนโลก

We Are Many สารคดี รวมพลคนเปลี่ยนโลก

We Are Many สารคดี รวมพลคนเปลี่ยนโลก

เรื่องราวการประท้วงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติ ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2003 เพื่อต่อต้านสงครามในประเทศอิรักที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

 

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>