Star Trek VI: The Undiscovered Country สตาร์ เทรค 6: ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค
Star Trek VI: The Undiscovered Country สตาร์ เทรค 6: ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค

Star Trek VI: The Undiscovered Country สตาร์ เทรค 6: ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค

Star Trek VI: The Undiscovered Country สตาร์ เทรค 6: ศึกรบสยบอวกาศ อวสานสตาร์เทร็ค

เรื่องราวในภาคนี้เปิดฉากด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ของดาวแพร็กซิส ดวงจันทร์อันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของชาวคลิงออน แล้วก็พอดีที่ซูลูซึ่งตอนนี้เป็นกัปตันยานยูเอสเอส เอ็กเซลซิเออร์ได้ผ่านไปประสบเหตุพอดี ซูลูจึงรีบติดต่อไปยังดาวคลิงออนเพื่อเสนอความช่ีวยเหลือ แต่ทางคลิงออนกลับปฏิเสธและย้ำไม่ให้ชาวสหพันธ์เข้าไปยุ่งแทรกแซง

หลายเดือนถัดมากัปตันเคิร์กกับหมอแม็คคอยก็ถูกสหพันธ์ตามตัวมาประชุมครับ เป็นการประชุมที่มีสป็อกเป็นประธานและเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือชาวคลิงออน เนื่องจากตอนนี้ชาวคลิงออนประสบปัญหาด้านพลังงานจนถึงขั้นวิกฤติ ส่งผลให้ผู้นำคลิงออนตัดสินใจเจรจาสงบศึกกับสหพันธ์ แน่นอนว่าหลายฝ่ายต่างแคลงใจว่าพวกคลิงออนอาจมีในเจตนาร้ายแอบแฝง โดยเฉพาะกัปตันเคิร์กที่ไม่เคยลืมสิ่งที่พวกคลิงออนทำไว้กับเขา

นี่เป็นภาคสุดท้ายของเรื่องราวลูกเรือเอ็นเตอร์ไพรส์ดั้งเดิม ที่นำโดยกัปตันเคิร์ก (William Shatner), สป็อก (Leonard Nimoy), หมอแม็คคอย (DeForest Kelley), ซูลู (George Takei), เชคอฟ (Walter Koenig), อูฮูร่า (Nichelle Nichols) และ สก็อตตี้ (James Doohan)

 

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>