Vice คนเหล็กหญิงโปรแกรมพิฆาตโลก
Vice คนเหล็กหญิงโปรแกรมพิฆาตโลก

Vice คนเหล็กหญิงโปรแกรมพิฆาตโลก

Vice คนเหล็กหญิงโปรแกรมพิฆาตโลก

ในอนาคตอันใกล้ มีรีสอร์ทสำหรับเศรษฐีที่ใช้แอนดรอยด์มาเป็นทาสเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้าเหล่านี้ ทุกๆคืน จูเลี่ยน (บรู๊ซ วิลลิส) เจ้าของรีสอร์ทจะรีเซ็ตความทรงจำของแอนดรอยด์เหล่านี้ แต่มีแอนดรอยด์ อยู่หนึ่งตนคือ เคลลี่ (แอมเบอร์ ชิลเดอร์) ที่ความทรงจำอันเลวร้ายยังคงค้างอยู่ เธอจึงออกตามล่าล้างแค้นบรรดาลูกค้าและ เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท

 

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>