Rectangle17I961

Series : Remember จำ จน ตาย

ซีรีส์รีเมคชื่อดังจากประเทศเกาหลีสู่เวอร์ชั่นไทย Remember จำ จน ตาย เล่าถึง “ธีร์” ทนายหนุ่มผู้ที่สามารถจดจำรายละเอียดบางเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี ธีร์เสียแม่และพี่สาวไปตั้งแต่เด็กเพราะอุบัติเหตุนั้นทำให้เขาเหลือแต่พ่อเพียงผู้เดียว แต่แล้วผู้เป็นพ่อต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรง ธีร์จึงทำทุกอย่างเพื่อล้างมลทินให้กับพ่อ

จากทนายความที่มีอุดมการณ์แรงกล้า ความกดดันต่างๆ ทำให้ธีร์รู้ว่าหนทางที่จะเอาชนะคดีครั้งนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก ธีร์จึงเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งวิธีสีขาวและสีเทาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และทำให้ผู้เป็นพ่อพ้นจากข้อกล่าวหาที่ถูกใส่ร้าย โดยมีเพื่อนอย่าง “นลิน” คอยให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือธีร์ในหลายๆ ด้าน จนเกิดเป็นความรู้สึกดีๆ ต่อกัน

Cast : นนกุล ชานน สันตินธรกุล ,บัว นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ
Director : วรายุ รักษ์กุล

Watch Video