คัดลอก URL แล้ว

เกี่ยวกับเรา

mono29

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
หรือ Mono Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Broadcast ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล

Mono Broadcast
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นอันดับ 6 ราคาประมูล 2,250 ล้านบาท และจะเริ่มออกอากาศ
ด้วยระบบดิจิตอลได้ในบางพื้นที่ ในวันที่ 1 เมษายน 2557 นี้ โดยบริษัทได้หมายเลขช่อง 29 ใน
การออกอากาศ

เขียนเมื่อ 22.04 น. วันที่ 1 เม.ย. 57