ร้องรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 360 บาท

ร้องรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 360 บาท

ร้องรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 360 บาท

10

ร้องรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 360 บาท

วานนี้ (7ต.ค.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จำนวน 200 คน ได้ยื่นข้อเสนอเรื่องผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้ใช้แรงงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่าน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีเนื้อหาหลักๆ คือ การขอเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศวันละ 360 บาท พร้อมให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงกรณีนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการจัดตั้งธนาคารแรงงานและยกระดับการคุ้มครองคนงานให้มีมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน

12

เรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศวันละ 360 บาท

เรื่องการมีส่วนร่วมในการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีผลกระทบต่อแรงงาน และทำให้คนงานมีหลักประกันที่ดี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันสามารถทำได้ทันทีเพราะมีอำนาจเต็ม นอกจากนี้ยังขอให้มีการปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใหม่ และให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มแรงงานกรณีประธานและกรรมการสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการบินไทย ถูกผู้บริหารฟ้องเรียกค่าเสียหาย 326 ล้านบาท

 


Tag :
กระทรวงแรงงาน
ค่าแรงขั้นต่ำ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาล
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

FaceBook Comment