นายกฯ เร่งนำคดีคอร์รัปชั่นสู่กระบวนการยุติธรรม

นายกฯ เร่งนำคดีคอร์รัปชั่นสู่กระบวนการยุติธรรม

นายกฯ เร่งนำคดีคอร์รัปชั่นสู่กระบวนการยุติธรรม

8

นายกฯ เร่งนำคดีคอร์รัปชั่นสู่กระบวนการยุติธรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ผลงานความก้าวหน้าของรัฐบาลในการปฏิรูปการแก้ทุจริตคอร์รัปชั่น” เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 ว่าปัญหาคอร์รัปชั่นได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศอย่างมหาศาลซึ่งเกิดจากความบกพร่องด้านคุณธรรม จริยธรรมของคน 3 กลุ่ม คือ รัฐบาล ข้าราชการ และเอกชน หรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นวาระแห่งชาติและเร่งรัดนำคดีเข้ากระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่การไล่ล่าใครทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีมาตรา 44

9

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยในช่วงหนึ่ หลังจากนายกรัฐมนตรีถามว่ามีใครจะถามอะไรไหมก็ได้มีนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งยกมือจะถามพร้อมชูป้ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าคุมตัวพร้อมเชิญออกไปด้านนอกห้อง ขณะที่พลเอกประยุทธ์ ก็รีบแก้สถานการณ์โดยพูดบนเวทีบอกกับทีมรักษาความปลอดภัยว่าให้ใจเย็นๆ เขายังเด็กอยู่ดูแลเขาด้วย พร้อมกับถามว่าเขาร้องเรื่องอะไรให้รับเรื่องไว้ นอกจากนี้ยังกล่าวทีเล่นทีจริงด้วยว่า “ใช่พวกเราหรือเปล่า ถ้าเป็นพวกเราดูแลเขาดีๆ” ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานและทำให้บรรยากาศในห้องประชุมที่กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนไปทันที

11

นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งยกมือจะถามพร้อมชูป้ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าคุมตัวออกไปด้านนอกห้อง

ซึ่งนักเรียนชายคนดังกล่าวระบุว่ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาไทยให้ดีขึ้นและอยากเสนอนายกรัฐมนตรีว่าถ้าจะสร้างและปลูกฝังการต้านโกงที่แท้จริงคือการสอนวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์แทนวิชาหน้าที่พลเมือง เพราะวิชาหน้าที่พลเมืองส่วนมากมันถูกกำหนดแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจึงไม่ได้สร้างระบบคิด

12

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

ด้าน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ระบุว่าประเทศไทยเสียหายและบอบช้ำอย่างหนักกับการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นจากคดีระดับชาติทั้ง10 คดี มีมูลค่ากว่า 630,000 หมื่นล้านบาท โดนเป็นมูลค่าที่สามารถนำไปสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษา เช่น สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มอีกกว่า 4 สาย สร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้อีก 4 แห่งและใช้เป็นงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยได้เกือบ 2 ปี รวมถึง เป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กไทยทุกคนได้ถึง 7 ปี

 


Tag :
กระบวนการยุติธรรม
คดีคอร์รัปชั่น
นายกรัฐมนตรี
ประมนต์ สุธีวงศ์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
มาตรา 44
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

FaceBook Comment