ขนส่งเตือนแฟชั่นติดตัวไขลาน เสี่ยงถูกปรับ 2 พันบาท

ขนส่งเตือนแฟชั่นติดตัวไขลาน เสี่ยงถูกปรับ 2 พันบาท

ขนส่งเตือนแฟชั่นติดตัวไขลาน เสี่ยงถูกปรับ 2 พันบาท

10

ขนส่งเตือนแฟชั่นติดตัวไขลาน เสี่ยงถูกปรับ 2 พันบาท

ปัจจุบันนี้อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เริ่มมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นและล่าสุดที่เห็นกันบ่อยครั้งนั่นก็คือสัญลักษณ์ตัวไขลานหรือโฟมไขลานตกแต่งด้านบนและท้ายรถยนต์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการติดโฟมไขลานนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เรื่องนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ  บอกว่าจากการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อกฎหมายพบว่ากรณีการติดตัวไขลานเป็นลักษณะของการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพื่อความสวยงามตามแฟชั่นไม่ติดถาวรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่บดบังทัศนวิสัยรวมทั้งใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางร่วมกันถือว่าไม่มีความผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด

11

หากเสี่ยงต่อการร่วงหล่นขณะขับขี่ก่อให้เกิดอันตรายของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นโดยเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท

แต่หากส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอันตรายต่อการขับขี่ อาทิ  ยึดไม่แน่นและเสี่ยงต่อการร่วงหล่นขณะขับขี่หรือใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและมีขนาดใหญ่จนบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นจะมีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522  ข้อหาเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นโดยเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 


Tag :
ติดตัวไขลาน
ผิดกฎหมาย
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
แฟชั่นติดตัวไขลาน

FaceBook Comment