รวมภาพถ่ายปรากฏการณ์พระจันทร์สีน้ำเงิน

รวมภาพถ่ายปรากฏการณ์พระจันทร์สีน้ำเงิน

รวมภาพถ่ายปรากฏการณ์พระจันทร์สีน้ำเงิน

6

รวมภาพถ่ายปรากฏการณ์พระจันทร์สีน้ำเงิน

“พระจันทร์สีน้ำเงิน” เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ซึ่งหาดูได้ยากและปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในทุกๆช่วง 2 ปีครึ่ง เจ้าหน้าที่จากหอดูดาวกองทัพเรือสหรัฐฯเปิดเผยที่มาของชื่อปรากฏการณ์นี้ว่าพระจันทร์สีน้ำเงินหมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดพระจันทร์เต็มดวง 2 ครั้งภายใน 1 เดือน ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีของพระจันทร์แต่อย่างใดและข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่าพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ “ทุติยเพ็ญ” หมายถึงช่วงเวลาพระจันทร์เต็มดวงที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติ 1 ครั้งในรอบ 1 ปีซึ่งปกติจะมีพระจันทร์เต็มดวง 12 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 3 จากจำนวน 4 ครั้ง ของหนึ่งฤดูกาลที่มาเร็วกว่าปกติหรืออาจหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ใน 1 เดือน ซึ่งชื่อของปรากฏการณ์นี้ เป็นการเพี้ยนเสียงมาจาก “บีเทรเยอร์ มูน” นั่นเอง

7

ชื่อของปรากฏการณ์นี้ เป็นการเพี้ยนเสียงมาจาก “บีเทรเยอร์ มูน”

สำหรับปรากฏการณ์พระจันทร์สีน้ำเงินครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมของปี 2561 ส่วนปรากฏการที่เห็นพระจันทร์เป็นสีน้ำเงินตามชื่อจริงๆนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากสภาพของชั้นบรรยากาศ เช่น เมื่อเกิดภูเขาไฟปะทุรุนแรง หรือ เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้มีอนุภาคลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศและทำให้เห็นพระจันทร์เป็นสีน้ำเงินถึงแม้ว่าพระจันทร์จะไม่ได้เป็นสีน้ำเงินเหมือนกับชื่อแต่ก็เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียว

8

ปรากฏการณ์พระจันทร์สีน้ำเงินครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมของปี 2561


Tag :
ดาราศาสตร์
ทุติยเพ็ญ
บีเทรเยอร์ มูน
พระจันทร์
พระจันทร์สีน้ำเงิน

FaceBook Comment