15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันลมโลก

15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันลมโลก

15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันลมโลก

วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันลมโลกหรือ Global Wind Day ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมพลังงานลมแห่งยุโรปและสภาพลังงานลมโลกเพื่อเฉลิมฉลองการค้นพบพลังงานลมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมนุษยชาติเรียนรู้ที่จะสร้างกังหันลมหรือเรือใบ เพื่อนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้กลายเป็นทางเลือกใหม่เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำเป็นพลังงานหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมพลังงานลมแห่งยุโรประบุว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโล โดยมีอัตราการลงทุนในปี 2557 มากกว่า 3 ล้านล้านบาท1

15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันลมโลก 

สมาคมพลังงานลมแห่งยุโรปและสภาพลังงานลมโลกได้กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันลมโลกซึ่งในวันนี้ของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมฟาร์มกังหันลม ฟังการบรรยายจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ทำกิจกรรมเวิร์คช้อป จัดขบวนพาเหรด สำหรับกิจกรรมวันลมโลกในปีนี้จะจัดให้มีความสอดรับกับการประชุมสภาพอากาศ COP21 ที่จะจัดขึ้นในกรุงปารีสของฝรั่งเศสช่วงปลายปีนี้


Tag :
วันลมโลก

FaceBook Comment