แม่นก เสาวภาพ Hero ผู้สร้างเครือข่ายการดูแลเด็กพิการทางสมอง

แม่นก เสาวภาพ Hero ผู้สร้างเครือข่ายการดูแลเด็กพิการทางสมอง

แม่นก เสาวภาพ Hero ผู้สร้างเครือข่ายการดูแลเด็กพิการทางสมอง

2

แม่นก เสาวภาพ Hero ผู้สร้างเครือข่ายการดูแลเด็กพิการทางสมอง

เสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก กล่าวว่า “การที่เรามาทำงานเพื่อเด็กพิการตรงนี้มันก็เปรียบเหมือนกับเราได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางถ้าเราวางเป็นเราก็เห็นความสุขค่ะ”   ในบทบาทของการเป็นแม่การเลี้ยงดูลูกให้เขาสามารถดูแลตนเองได้ถือเป็นหนึ่งในความหวัง แต่ถ้าหากทราบว่าลูกไม่อาจดูแลตนเองได้เพราะความพิการทางสมองแล้วแม่จะทำอย่างไรแต่สำหรับเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก เธอขอทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกที่พิการทางสมองมีอาการที่ดีขึ้นไม่เพียงเท่านั้น เธอยังเผื่อแผ่ลูกของแม่คนอื่นๆให้ดีขึ้นด้วย

4แม่นกกับน้องลูกหิน  

น้องลูกหินป่วยเป็นโรคแดนดี้วอล์คเกอร์หรือหินปูนเกาะสมองจึงทำให้สมองพิการ ด้วยความเป็นแม่เสาวภาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกเธอนั้นมีอาการที่ดีขึ้นโดยการรักษาด้วยกายภาพศาสตร์ที่แม่นกใช้มาช่วยเหลือลูกที่ชื่อ ว่­า “โดซะโฮ” นั้นเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีมากว่า 50 ปีแต่เผยแพร่ในไทยมาราวๆ 10 กว่าปีศาสตร์นี้จะเน้นวิธีการนวดเพื่อผ่อนคลายและฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อซึ่งก็เป็นวิธีที่ทำให้ลูกของแม่นกเองมีอา­การดีขึ้น 5

เรียนรู้ศาสตร์ “โดซะโฮ” จากญี่ปุ่น

ด้วยความของของแม่ที่มีต่อลูกความรู้สึกที่อยากเห็นน้องลูกหินได้รับโอกาสจากสังคมแม่นกจึงสร้างสิงต่างๆขึ้นเพื่อหวังให้น้องลูกหินจะได้รับโอกาสเหมือนที่เด็กในวัยเดียวกันได้ จึงรวมตัวกลุ่มครอบครัวที่มีลูกพิการเพื่อเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ที่ถูกต้องด้วยการกายภาพโดยตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก” องค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อเด็กพิการรุนแรง6

ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก” โครงการฟื้นฟูเด็กพิการรุนแรง

สิ่งที่แม่นกทำให้น้องลูกหินนั้นมีค่ายิ่งใหญ่ในทางกลับกันน้องลูกหินกลับมอบสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่นกยังมีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป “เสาวภา ธีระปรีชากุล Hero ผู้ช่วยเครือข่ายการเด็กพิการทางสมอง” หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก หรือสอบถามรายละเอียดได้ โทร. 081-432-7801 (แม่นก)

 

 

คลิปเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก ตอนที่ 1

คลิปเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก ตอนที่ 2

คลิปเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก ตอนที่ 3

คลิปเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก ตอนที่ 4

คลิปเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือ แม่นก ตอนที่ 5

FaceBook Comment