คัดลอก URL แล้ว

จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์

จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
ชื่อเล่น : แบม

ประวัติการทำงาน


          จณิสตา เคยทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 สังกัด ศูนย์วิเคราะห์ และประสานแผนปฏิบัติการ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขณะเดียวกันเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จากการเป็นนางแบบถ่ายโฆษณา ก่อนจะรับเป็นพิธีกร รายการ ตีสิบ ทางช่อง 3 คู่กับ นายวิทวัส สุนทรวิเนตร ซึ่งทำให้ น.ส.จณิสตา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

งานการเมือง

          ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคชาติไทย โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ คนที่ 6 ของพรรค และได้คะแนนเข้ามาเป็นคนสุดท้าย นอกจากดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.จณิสตา ยังดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรคชาติไทย อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

          ในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2548 น.ส.จณิสตา ได้เปลี่ยนมาลงสมัคร ส.ส.เขต ในพื้นที่เขตดอนเมือง แทนที่ นายการุณ โหสกุล ซึ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ของพรรคชาติไทย ที่ย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทยอย่างกระทันหัน และลงเลือกตั้งในเขตดอนเมือง แข่งกับพรรคชาติไทย ซึ่งผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น น.ส.จณิสตา ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขตดอนเมือง

          ในกลางปี พ.ศ. 2550 มีข่าวลือว่า นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยไม่พอใจในพฤติกรรมของ น.ส.จณิสตา ถึงขนาดจะตัดสิทธิ ไม่ให้ลงเลือกตั้งในคราวหน้า พร้อมกับมีข่าวว่า น.ส.จณิสตา จะย้ายไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ต่อมาทั้ง นายบรรหาร น.ส.จณิสตา และทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงว่าทั้งหมดเป็นเพียงข่าวปล่อยที่ไม่เป็นความจริง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 5 (บางเขน สายไหม ดอนเมือง) สังกัดพรรคพรรคชาติไทยอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับเลือก

 

สรุปประวัติการดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2540-2543 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

พ.ศ. 2544
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
– เลขานุการคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
– กรรมาธิการการแรงงาน
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายเดช บุญ-หลง)
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทย

 

พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2545 โฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2546 โฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 14 (ดอนเมือง) พรรคชาติไทย
พ.ศ. 2548 รองเลขาธิการพรรค และโฆษกพรรคชาติไทย

ถ่ายแบบ โฆษณาออแกนนิค

ละครเวที

 – เรื่องบุษบาอุณากรรณ
 – โรมิโอกับจูเลียต
 – ละครการกุศลเรื่องหนึ่งในร้อย