คัดลอก URL แล้ว

นวกชมณ ชื่นครองธรรม

นวกชมณ ชื่นครองธรรม
ชื่อเล่น : เกรซ