คัดลอก URL แล้ว

ปิยา พงศ์กุลภา

ปิยา พงศ์กุลภา
ชื่อเล่น : กิ๊ฟท์ซ่า

ผลงานเพลง :

  • 2545 Gilry Berry กับผลงานชุดแรก Gily Berry
  • 2547 Gilry Berry กลับมาอีกครั้ง กับชุดที่สองที่มีชื่อว่า Very Girly
  • 2547 Girly Berry Unseen on the beach
  • 2547 B-mix & Girlyberry Friend Club
  • 2548 Girly Berry Gossip
  • 2549 Girly Berry Reality
  • 2549 Girly Berry See Through

 

สมาชิกภายในวง :