คัดลอก URL แล้ว

ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม

ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม
ชื่อเล่น : กวาง