คัดลอก URL แล้ว

ธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร

ธันยาอัณณ์ ตัณฑเสถียร
ชื่อเล่น : เป้

-DJ
คลื่น VIRGIN SOFT 103
-พิธีกร
รายการบางกอกกระซิบ
รายการ PHOTO STORY
รายการ PHOTO VARIETY