คัดลอก URL แล้ว

อินทิรา แดงจำรูญ

อินทิรา แดงจำรูญ
ชื่อเล่น : ตุ๊กตา