คัดลอก URL แล้ว

ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์

ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์
ชื่อเล่น : ลูกจันทร์

น้องลูกจันทร์  ด.ญ. ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์ อายุเพียง 13 ปี ตอนนี้ น้องลูกจันทร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนหอวัง

ว่าที่นางเอกใหม่ช่อง3