คัดลอก URL แล้ว

พิจักขณา วงศารัตนศิลป์

พิจักขณา วงศารัตนศิลป์
ชื่อเล่น : น้ำตาล