คัดลอก URL แล้ว

เต็มฟ้า กฤษณายุธ

เต็มฟ้า กฤษณายุธ
ชื่อเล่น : ปันปัน