คัดลอก URL แล้ว

โฟน ญาณิกา ทองประยูร

โฟน ญาณิกา ทองประยูร
ชื่อเล่น : โฟน