คัดลอก URL แล้ว

กิ๊ฟ อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์

กิ๊ฟ อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์
ชื่อเล่น : กิ๊ฟ