คัดลอก URL แล้ว

กวาง พรภัสสร อัตถปัญญาพล

กวาง พรภัสสร อัตถปัญญาพล
ชื่อเล่น : กวาง